Aby zapewnić pacjentowi kompleksową opiekę nie wystarczy wiedza z zakresu dietetyki zdrowego człowieka. Podejście interdyscyplinarne, wykorzystujące wiedzę z zakresu biochemii, biotechnologii, genetyki, fizjologii, psychologii jak i technologii żywności, dopiero stanowi całościowe podejście i daje możliwość  pełnej diagnostyki.

Jako biotechnolog  staram się analizować każdy przypadek indywidualnie opierając się na procesach biologicznych,biochemicznych na poziomie molekularnym co jest nieodłącznym elementem do prawidłowej diagnostyki wielu chorób. Jako dietetyk przygotowuje prawidłowo zbilansowaną dietę, która może pełnić zarówno funkcję prewencyjną w przypadku ryzyka wystąpienia chorób dietozależnych, jak również funkcję leczniczą w przypadku chorób już istniejących. W swej pracy jako fitoterapeuta proponuję zastosowanie odpowiednich ziół o udowodnionym działaniu jako wspomaganie leczenia chorób. 

Natomiast jako doktor nauk medycznych łącze wiedzę z zakresu biologii molekularnej, biochemii, genetyki z doświadczeniem w badaniach naukowych dotyczących wpływu czynników środowiskowych na mechanizmy obronne człowieka, co umożliwia głębsze i szersze zrozumienie problemu, jakim są choroby żywieniowo zależne, które stają się być plagą.

Bardzo ważna jest dla mnie potrzeba ciągłego rozwoju i zdobywania wiedzy, które starałam się pozyskiwać regularnie uczestnicząc w konferencjach naukowych i szkoleniach, dzięki którym nabyłam wiedzę, dającą mi możliwość większego zainteresowania odbiorcy rzetelnymi argumentami popartymi badaniami naukowymi.

Specjalizuje się w żywieniu chorych onkologicznych, terapii chorób dietozależnych i autoimmunologicznych.

 

dyplom dr n. med. K.Trzeciak

dyplom mgr biotechnologia K.Trzeciak

 dyplom mgr dietetyka K.Trzeciak